Wszystkie fundusze aktywnie zarządzane wykorzystują obie strony rynku (long/short).
Pracujemy w formule absolutnej stopy zwrotu.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

nasze fundusze

Fundusz data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka FIZ
Opoka Alfa 29.09.2017 115.93 -1.24% 0.04% 6.64% 15.93% 3.73% Więcej
Opoka neutral 29.09.2017 117.82 -1.78% -0.09% 2.59% 17.82% 0.84% Więcej
Opoka Ultra 29.09.2017 126.07 -1.81% 1.20% 19.23% 26.07% 10.50% Więcej
Opoka Quant 29.09.2017 105.47 2.21% 2.74% 5.47% Więcej
Opoka One FIZ 29.09.2017 161.94 0.08% 8.62% 61.94% 5.27% Więcej