Wszystkie fundusze aktywnie zarządzane wykorzystują obie strony rynku (long/short).
Pracujemy w formule absolutnej stopy zwrotu.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

nasze fundusze

Fundusz data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka Omega FIZ
Opoka Alfa 28.04.2017 116.92 0.58% 2.28% 9.47% 16.92% 4.62% Więcej
Opoka neutral 28.04.2017 117.30 -0.37% -0.66% 5.13% 17.30% 0.39% Więcej
Opoka Ultra 28.04.2017 126.03 3.05% 5.84% 21.08% 26.03% 10.47% Więcej
Opoka Quant 28.04.2017 104.96 1.84% 4.18% 4.96% Więcej
Opoka One FIZ 31.03.2017 162.35 5.54% 11.60% 62.35% 5.54% Więcej