Opoka Alfa Banner

Celem inwestycyjnym Opoka Alfa jest zarabianie w każdych warunkach rynkowych.
Strategia multiasset jest rezultatem 10-letniego doświadczenia zespołu Opoki.
Podstawowym założeniem jest to, że nie ma pojedynczej strategii,
która będzie działać zawsze.

Portfel Opoka Alfa

Opoka Alfa to aktywnie zarządzany subfundusz, działający w ramach Opoka FIZ. W skład portfela wchodzą głównie metale szlachetne (poprzez ETFy), akcje spółek (długie i krótkie pozycje) oraz kontrakty futures i ETFy na indeksy akcji oraz towary.

złoto

 

 

W tej części portfela inwestujemy w złoto w postaci możliwie najbardziej zbliżonej do fizycznej (ETF posiadający potwierdzone zasoby kruszcu) i w walucie lokalnej (polski złoty).
Są dwa powody, dla których utrzymujemy zaangażowanie w metalach szlachetnych.
Po pierwsze, złoto inwestycyjne jest jednym z najlepszych instrumentów dywersyfikujących ryzyko portfela. Wynika to z niskiej korelacji z innymi aktywami finansowymi. Złoto w walucie lokalnej w momentach podwyższonego ryzyka na rynkach powinno częściowo kompensować ewentualne spadki wartości części akcyjnej.
Po drugie uważamy, że od 2000 roku na złocie trwa hossa, do której zakończenia jest jeszcze daleko.

akcje

 

 

Portfel akcyjny jest fundamentem Opoka Alfa i staramy się, by dominowało w nim podejście średnio- i długoterminowe. Spółki do portfela dobieramy przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej.
Zasadą, którą wyznajemy w Opoce jest inwestowanie tylko w to na czym się znamy. Takim obszarem są akcje polskich spółek. Uważamy, że jako krajowi zarządzający nie jesteśmy w stanie uzyskać trwałej przewagi analitycznej w podejściu fundamentalnym w zakresie spółek zagranicznych. Wyjątkiem są inwestycje, których wynik zależy głównie od ogólnoświatowych trendów, a nie lokalnego rynku.
Przykładowo - jesteśmy w stanie zająć pozycję w akcjach globalnego producenta nawozów, gdy rozumiemy globalne trendy w cenach surowców decydujących o tym sektorze.

Futures
i ETFy

 

 

Najbardziej aktywna część portfela, której celem jest wykorzystanie krótko- i średnioterminowych zmian wartości poszczególnych segmentów rynków akcji, indeksów lub towarów. Wykonujemy transakcje korzystając z ograniczonej puli instrumentów, głównie poza polskim rynkiem. Są one oparte o wybrane indeksy giełdowe, metale szlachetne i metale przemysłowe, jako uzupełnienie sporadycznie towary rolne.
Przy podejmowaniu decyzji analizujemy znacznie większą liczbę instrumentów niż te, na których przeprowadzamy transakcje – korzystamy z analizy międzyrynkowej, sentymentu i technicznej. Dopuszczalna strata na jednej pozycji zazwyczaj nie przekracza 0,3% wartości portfela. Udział akcji w portfelu Opoka Alfa powoduje większą skłonność zarządzających do zawierania transakcji nakierowanych na spadki niż na wzrosty na kontraktach futures. Kontrakty futures mogą się okazać kluczowe dla portfela w momentach bessy na rynkach.

Opoka Alfa - Fakty

Start funduszu
styczeń 2015. Strategia wcześniej była realizowana w funduszu Opoka One (od 2010 r. – fundusz istnieje do dziś)
Typ funduszu
Absolutna stopa zwrotu Multi Asset
Aktywa
153,2 mln zł (luty 2018)
Min. wartość inwestycji
równowartość 40 tys. EUR
Wycena
raz w miesiącu
Wykup
raz na kwartał
Highwatermark
tak
Opłata za nabycie
max 2%
Opłata za zarządzanie
stała 2%, zmienna 20% powyżej 0%
Opłata za wykup
brak

10 lat Opoka TFI
to historia, której wynikiem
jest Opoka Alfa

Opoka TFI zarządza aktywami w formule absolutnej stopy zwrotu od swojego początku w 2007 roku. Był to okres, kiedy kończyła się hossa na światowych rynkach i wkraczaliśmy w dwuletnią bessę. Osiągnięte przez ten czas wyniki – w tym na uruchomionym od 2010 roku funduszu Opoka One - skłoniły nas do szerszego zaoferowania strategii, która na rynek trafiła w 2015 roku jak Opoka Alfa.

  • Fundusz Opoka One w każdym roku kalendarzowym swojej działalności zrealizował dodatnią stopę zwrotu.
  • Średnioroczny wynik Opoka One FIZ w latach 2010-2016 wyniósł 6,8%.
  • Opoka One historycznie najlepszy kwartalny wynik zrealizowała podczas krachu w sierpniu 2011 r. (związanego z obawami o niewypłacalność Grecji)

Po co inwestować w złoto?

Złoto to wyjątkowy surowiec. Mówi się o nim "waluta bez banku centralnego". Z tego powodu nie można go traktować jak innych metali przemysłowych, choć złoto jest również wykorzystywane w przemyśle. Obecnie banki centralne traktują dodruk pieniądza jako stały element polityki gospodarczej. Złoto jest twardą walutą, zachowującą swoją wartość przez pokolenia. Uważamy, że odegra ono istotną rolę w następnym kryzysie finansowym.

Czego nie ma w subfunduszu Opoka Alfa?

Nie inwestujemy w produkty strukturyzowane, wierzytelności, nieruchomości, obligacje korporacyjne oraz akcje na rynku niepublicznym (poza pre-IPO). Preferujemy lokowanie środków w aktywa charakteryzujące się dużą płynnością, co uważamy za niezbędny warunek aktywnego inwestowania.

Opoka Alfa - Statystyki

Średniomiesięczny wynik
0.29%
Przeciętny zysk miesięczny
1.18%
Przeciętna strata miesięczna
-0.83%
% miesięcy zyskownych
55.4
% miesięcy stratnych
42.2
Liczba wszystkich okresów
38

Wyniki

WYNIK %IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIYTD
20150.00-0.510.660.401.21-1.620.280.140.66-0.030.46-0.111.53
20163.242.67-0.72-0.031.43-0.230.180.93-0.532.24-1.081.6610.08
20172.281.280.410.58-0.67-0.221.49-0.20-1.24-2.10-1.311.131.35
20181.46-2.74-1.32

Wyniki