Tomasz Tarczyński
PREZES ZARZĄDU OPOKA TFI

od 2007 roku pełni nadzór nad strategią funduszy, zajmuje się analizą fundamentalną spółek oraz analizą międzyrynkową. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wyszukiwaniu małych i średnich spółek o dużym potencjale wzrostu wartości oraz rynku metali szlachetnych i surowców. Inspirację stanowi dla niego książka One Up on Wall Street Petera Lyncha oraz ludzie, z którymi pracuje na co dzień.

Karierę zaczynał w Domu Maklerskim Penetrator S.A. (obecnie Dom Maklerski Trigon), kolejno jako: asystent doradcy prezesa, makler papierów wartościowych, analityk i doradca inwestycyjny. Pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w AIG Asset Management (Polska) S.A., zarządzał aktywami w DWS Polska TFI S.A., prowadził własne projekty w branży obrotu wierzytelnościami.

Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Jacek Michalczyk
wiceprezes zarządu Opoka TFI

od 2007 roku odpowiada za działalność operacyjną funduszy. Z rynkiem finansowym związany od dwudziestu sześciu lat, w tym od ponad dwudziestu jeden z funduszami inwestycyjnymi, gdzie realizował projekty z zakresu sprzedaży, marketingu oraz tworzenia nowych produktów.

Pracował, miedzy innymi w Korona TFP S.A., DWS Polska TFI S.A., oraz Millennium TFI S.A.

Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Marta Mateja
DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

odpowiada za zarządzanie ryzykiem w Opoka TFI S.A. oraz  dostosowanie działalności Opoka TFI S.A. do zmieniającego się otoczenia prawnego i regulacyjnego.  Z rynkiem finansowym oraz Opoka TFI S.A. związana od 2006 r., gdzie zajmowała się działalnością operacyjną funduszy, współpracą z depozytariuszami, audytorami, dystrybutorami funduszy oraz realizowała projekty w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

W latach 2010 – 2016 sprawowała funkcje inspektora nadzoru Opoka TFI S.A.

Wcześniej pracowała między innymi w Navigator Capital Sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Navigator S.A.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej oraz podyplomowego studium rachunkowości i controllingu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Wojciech Kossuth
PROKURENT

w Opoka TFI od 2010 roku, współtworzył pierwszy fundusz absolutnej stopy zwrotu Opoka One dla zamożnych klientów, zajmuje się relacjami z inwestorami. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku, początkowo w Departamencie Inwestycji Kapitałowych ING Banku Śląskiego, następnie w Pionie Rynku Pierwotnego, gdzie był odpowiedzialny za wprowadzanie spółek na rynek giełdowy oraz projekty związane z pozyskiwaniem kapitału. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie jako zarządzający funduszami w GTFI SA, gdzie zarządzał akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Domu Maklerskim Elimar SA i Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA jako dyrektor Departamentów Zarządzania Aktywami.

Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, posiada licencję maklera.

Tomasz Herczyk
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

zarządzający funduszami w Opoka TFI, od 2007 roku odpowiada za dobór spółek do portfela. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest specjalistą zajmującym się przede wszystkim inwestycjami w firmy notowane na polskiej giełdzie i działające w różnych sektorach. Przy budowie portfela inwestycyjnego opiera się głównie na analizie fundamentalnej, wierząc w skuteczność podejścia kontrariańskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale inwestycyjnym DWS Polska TFI S.A., gdzie brał udział w zarządzaniu portfelami akcyjnymi funduszy, a także sporządzał analizy makroekonomiczne oraz dotyczące rynku dłużnego.

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Michał Kuźlik
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

zarządzający funduszami w Opoka TFI od 2012 roku. Posiada czternastoletnie doświadczenie na rynku finansowym. Specjalizuje się w analizie spółek z sektora medycznego, gier komputerowych i nowoczesnych technologii. Ponadto ciekawią go branże cykliczne i zmienność prowadzenia ich biznesu. Uważa, że odpowiednie zrozumienie cyklu danej spółki daje możliwość inwestycji, która w dłuższym terminie będzie przynosiła ponadprzeciętne zyski. 

Pracował w dziale zarządzania aktywami AXA PTE S.A., gdzie był odpowiedzialny za analizy i rekomendacje dotyczące spółek giełdowych z różnych sektorów. Swoją karierę zaczynał w McKinsey and Company.

Jest absolwentem kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie uczestniczy w programie CFA.

Grzegorz Link
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

od czerwca 2014 r. w Opoka TFI odpowiada za rozwój działu algorytmicznego. Jest analitykiem inwestowania ilościowego i programistą C++.

Na rynku finansowym inwestuje aktywnie od 2007 roku. W latach 2010-2014 współtworzył startup inwestycyjny skupiony​ na rynku instrumentów pochodnych. Jego największym zainteresowaniem jest systematyczny, zautomatyzowany trading.

W 2013 roku ukończył studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w fizyce teoretycznej cząstek elementarnych. W październiku 2014 r. rozpoczął pracę nad doktoratem z metod fizyki w ekonomii. Prowadzi badania nad mikrostrukturą rynku transakcji giełdowych, losowością rynku, występowaniem anomalii cenowych oraz nad dynamiką rozwoju i pękania baniek spekulacyjnych.

Jego​ celem jest zrozumienie i ścisłe ujęcie wybranych procesów rynkowych oraz budowa narzędzi ostrzegawczych i badających aktualną sytuację rynkową.

Michał Stefaniak
Analityk

w Opoka TFI od 2018 roku. Zajmuje się analizują spółek zagranicznych. Uważa, że pomimo postępującej automatyzacji i robotyzacji w branży inwestycyjnej, wciąż pozostaje miejsce dla jakościowej oceny niuansów modelów biznesowych i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw. Zdobywał doświadczenie w funduszach private equity (Waterland, CEE Equity Partners), a także zarządzał aktywami w jednej z największych grup hotelowych na świecie (AccorHotels). Miał także okazję pracować nad projektami doradztwa strategicznego oraz due diligence w ramach the Boston Consulting Group.

Jest absolwentem indywidualnych studiów na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także indywidualnych studiów na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii UW. W trakcie studiów założył jedno z największych czasopism artystycznych w Polsce "Jednorożec", a także był współorganizatorem pierwszej w historii Uniwersytetu Warszawskiego konferencji TEDx.