Tomasz Tarczyński
PREZES ZARZĄDU OPOKA TFI

od 2007 roku pełni nadzór nad strategią funduszy, zajmuje się analizą fundamentalną spółek oraz analizą międzyrynkową. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wyszukiwaniu małych i średnich spółek o dużym potencjale wzrostu wartości oraz rynku metali szlachetnych i surowców. Inspirację stanowi dla niego książka One Up on Wall Street Petera Lyncha oraz ludzie, z którymi pracuje na co dzień.

Karierę zaczynał w Domu Maklerskim Penetrator S.A. (obecnie Dom Maklerski Trigon), kolejno jako: asystent doradcy prezesa, makler papierów wartościowych, analityk i doradca inwestycyjny. Pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w AIG Asset Management (Polska) S.A., zarządzał aktywami w DWS Polska TFI S.A., prowadził własne projekty w branży obrotu wierzytelnościami.

Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Jacek Michalczyk
wiceprezes zarządu Opoka TFI

od 2007 roku odpowiada za działalność operacyjną funduszy. Z rynkiem finansowym związany od dwudziestu dwóch lat, w tym od dwudziestu z funduszami inwestycyjnymi, gdzie realizował projekty z zakresu sprzedaży, marketingu oraz tworzenia nowych produktów.

Pracował, miedzy innymi w Korona TFP S.A., DWS Polska TFI S.A., oraz Millennium TFI S.A.

Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Maciej Żukowski
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ OPOKA TFI

w Opoka TFI od 2008 roku. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest specjalistą w zakresie makroekonomii Polski i Europy, analizuje politykę NBP, ECB, FED, zajmuje się też analizą rynku metali szlachetnych i surowców, akcji rynków rozwiniętych i wschodzących. W skali mikro najbardziej interesują go spółki z segmentu nowych technologii. Jego zdaniem firmy te zmieniają rzeczywistość i oferują największy potencjał.

Sprawował funkcję prezesa zarządu Funduszu Mistral, podmiotu działającego w obszarze private equity, pełnił funkcję wiceprezesa BWE Asset Management, a po przejęciu spółki przez grupę PZU oraz zmianie firmy na PZU Asset Management zajmował stanowisko dyrektora działu analiz oraz kierował wydziałem zarządzania portfelem akcji PZU S.A. Wcześniej zarządzał polskimi i zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi w grupie ABB Investment przekształconej w SEB TFI, pracował też w dziale bankowości inwestycyjnej w Domu Maklerskim Penetrator (obecnie Dom Maklerski Trigon), zajmując się doradztwem dla firm w zakresie pozyskiwania kapitału.

Jest absolwentem kierunku Ekonometria i Statystyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

ADAM ŁAGANOWSKI
CFA, DYREKTOR SPRZEDAŻY OPOKA TFI

w Opoka TFI od sierpnia 2016 r. Wcześniej 6 lat pracował w NN Investment Partners TFI, gdzie zajmował się rozwojem biznesu wealth management i współpracy z instytucjami. Podsiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe. Wcześniej pracował też m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet, Banku Pekao i Polkomtelu.

Pasjonat rynków finansowych, kapitalizmu i idei wolnościowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (2002 rok), kierunek finanse i bankowość. Posiada certyfikat CFA.

Marta Mateja
DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

odpowiada za zarządzanie ryzykiem w Opoka TFI S.A. oraz  dostosowanie działalności Opoka TFI S.A. do zmieniającego się otoczenia prawnego i regulacyjnego.  Z rynkiem finansowym oraz Opoka TFI S.A. związana od 2006 r., gdzie zajmowała się działalnością operacyjną funduszy, współpracą z depozytariuszami, audytorami, dystrybutorami funduszy oraz  realizowała projekty w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

W latach 2010 – 2016 sprawowała funkcje inspektora nadzoru Opoka TFI S.A.

Wcześniej pracowała między innymi w Navigator Capital Sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Navigator S.A.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej oraz podyplomowego studium rachunkowości i controllingu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Tomasz Herczyk
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

zarządzający funduszami w Opoka TFI, od 2007 roku odpowiada za dobór spółek do portfela. Posiada trzynastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest specjalistą zajmującym się przede wszystkim inwestycjami w firmy notowane na polskiej giełdzie i działające w różnych sektorach. Przy budowie portfela inwestycyjnego opiera się głównie na analizie fundamentalnej, wierząc w skuteczność podejścia kontrariańskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale inwestycyjnym DWS Polska TFI S.A., gdzie brał udział w zarządzaniu portfelami akcyjnymi funduszy, a także sporządzał analizy makroekonomiczne oraz dotyczące rynku dłużnego.

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Michał Kuźlik
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

zarządzający funduszami w Opoka TFI od 2012 roku. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie na rynku finansowym. Specjalizuje się w analizie spółek na giełdzie papierów wartościowych, zwłaszcza z rynku paliwowego, energetycznego, gier komputerowych i surowców rolnych.

Szczególnie ciekawią go branże cykliczne i zmienność prowadzenia ich biznesu. Uważa, że odpowiednie zrozumienie cyklu danej spółki daje możliwość inwestycji, która w dłuższym terminie będzie przynosiła ponadprzeciętne zyski. 

Pracował w dziale zarządzania aktywami AXA PTE S.A., gdzie był odpowiedzialny za analizy i rekomendacje dotyczące spółek giełdowych z różnych sektorów. Swoją karierę zaczynał w McKinsey and Company.

Jest absolwentem kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie uczestniczy w programie CFA.

Grzegorz Link
ANALITYK

od czerwca 2014 r. w Opoka TFI odpowiada za rozwój działu algorytmicznego. Jest analitykiem inwestowania ilościowego i programistą C++.

Na rynku finansowym inwestuje aktywnie od 2007 roku. W latach 2010-2014 współtworzył startup inwestycyjny skupiony​ na rynku instrumentów pochodnych. Jego największym zainteresowaniem jest systematyczny, zautomatyzowany trading.

W 2013 roku ukończył studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w fizyce teoretycznej cząstek elementarnych. W październiku 2014 r. rozpoczął pracę nad doktoratem z metod fizyki w ekonomii. Prowadzi badania nad mikrostrukturą rynku transakcji giełdowych, losowością rynku, występowaniem anomalii cenowych oraz nad dynamiką rozwoju i pękania baniek spekulacyjnych.

Jego​ celem jest zrozumienie i ścisłe ujęcie wybranych procesów rynkowych oraz budowa narzędzi ostrzegawczych i badających aktualną sytuację rynkową.