Tomasz Tarczyński
PREZES ZARZĄDU OPOKA TFI

od 2007 roku odpowiada za strategię firmy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pasjonuje się inwestycjami i stara się przekazywać swoją wiedzę innym. Inspirację stanowi dla niego książka One Up on Wall Street Petera Lyncha oraz ludzie, z którymi pracuje na co dzień.

Karierę zaczynał w Domu Maklerskim Penetrator S.A. (obecnie Dom Maklerski Trigon), kolejno jako: asystent doradcy prezesa, makler papierów wartościowych, analityk i doradca inwestycyjny. Pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w AIG Asset Management (Polska) S.A., zarządzał aktywami w DWS Polska TFI S.A., prowadził własne projekty w branży obrotu wierzytelnościami.

Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Jacek Michalczyk
wiceprezes zarządu Opoka TFI

od 2007 roku odpowiada za działalność operacyjną funduszy. Z rynkiem finansowym związany od dwudziestu sześciu lat, w tym od ponad dwudziestu jeden z funduszami inwestycyjnymi, gdzie realizował projekty z zakresu sprzedaży, marketingu oraz tworzenia nowych produktów.

Pracował, miedzy innymi w Korona TFP S.A., DWS Polska TFI S.A., oraz Millennium TFI S.A.

Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Herczyk
wiceprezes zarządu Opoka TFI

związany z Opoka TFI od 2007 roku, odpowiada za realizację polityki inwestycyjnej funduszy. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Od wielu lat skupia się przede wszystkim na selekcji spółek z różnych sektorów do portfeli inwestycyjnych, opierając się na analizie fundamentalnej. Jest przekonany, że firmy z dobrymi zarządami i posiadające silne przewagi konkurencyjne są filarem portfela inwestycyjnego w długim terminie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale inwestycyjnym DWS Polska TFI S.A., gdzie brał udział w zarządzaniu portfelami akcyjnymi funduszy, a także sporządzał analizy makroekonomiczne oraz dotyczące rynku dłużnego.

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Krzysztof Pałac
Dyrektor ds. Relacji z Klientami

w Opoka TFI od stycznia 2023 roku. Odpowiada za kontakty z klientami oraz rozwój sieci sprzedaży. Z rynkiem finansowym związany od 25 lat. Swoje kompetencje zdobywał pracując w departamentach Private Banking największych polskich i zagranicznych banków.

Pracował, miedzy innymi w PKO BP., mBanku oraz SEB AG .

Jest absolwentem wydziału Marketing i Zarządzanie Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowany doradca EFPA EFA.

Marta Mateja
DYREKTOR DS. ZARZĄZANIA RYZYKIEM

aktualnie pełni rolę dyrektora ds. zarządzania ryzykiem w Opoka TFI S.A.  Odpowiada również za dostosowanie działalności Opoka TFI S.A. do zmieniającego się otoczenia prawnego i regulacyjnego. Z rynkiem finansowym oraz Opoka TFI S.A. związana od 2007 r., gdzie zajmowała się działalnością operacyjną funduszy, współpracą z depozytariuszami, audytorami, dystrybutorami funduszy oraz realizowała projekty w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

Wcześniej pracowała między innymi w Navigator Capital Sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Navigator S.A.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej oraz podyplomowego studium rachunkowości i controllingu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Wojciech Kossuth
PROKURENT

w Opoka TFI od 2010 roku, współtworzył pierwszy fundusz absolutnej stopy zwrotu Opoka One dla zamożnych klientów, zajmuje się relacjami z inwestorami. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku, początkowo w Departamencie Inwestycji Kapitałowych ING Banku Śląskiego, następnie w Pionie Rynku Pierwotnego, gdzie był odpowiedzialny za wprowadzanie spółek na rynek giełdowy oraz projekty związane z pozyskiwaniem kapitału. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie jako zarządzający funduszami w GTFI SA, gdzie zarządzał akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Domu Maklerskim Elimar SA i Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA jako dyrektor Departamentów Zarządzania Aktywami.

Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, posiada licencję maklera.

Michał Kuźlik
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

zarządzający funduszami w Opoka TFI od 2012 roku. Posiada czternastoletnie doświadczenie na rynku finansowym. Specjalizuje się w analizie spółek z sektora medycznego, gier komputerowych i nowoczesnych technologii. Ponadto ciekawią go branże cykliczne i zmienność prowadzenia ich biznesu. Uważa, że odpowiednie zrozumienie cyklu danej spółki daje możliwość inwestycji, która w dłuższym terminie będzie przynosiła ponadprzeciętne zyski. 

Pracował w dziale zarządzania aktywami AXA PTE S.A., gdzie był odpowiedzialny za analizy i rekomendacje dotyczące spółek giełdowych z różnych sektorów. Swoją karierę zaczynał w McKinsey and Company.

Jest absolwentem kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie uczestniczy w programie CFA.

Grzegorz Link
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

od czerwca 2014 r. w Opoka TFI odpowiada za rozwój działu algorytmicznego. Jest analitykiem inwestowania ilościowego i programistą C++.

Na rynku finansowym inwestuje aktywnie od 2007 roku. W latach 2010-2014 współtworzył startup inwestycyjny skupiony​ na rynku instrumentów pochodnych. Jego największym zainteresowaniem jest systematyczny, zautomatyzowany trading.

W 2013 roku ukończył studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w fizyce teoretycznej cząstek elementarnych. W październiku 2014 r. rozpoczął pracę nad doktoratem z metod fizyki w ekonomii. Prowadzi badania nad mikrostrukturą rynku transakcji giełdowych, losowością rynku, występowaniem anomalii cenowych oraz nad dynamiką rozwoju i pękania baniek spekulacyjnych.

Jego​ celem jest zrozumienie i ścisłe ujęcie wybranych procesów rynkowych oraz budowa narzędzi ostrzegawczych i badających aktualną sytuację rynkową.

Michał Stefaniak
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

w Opoka TFI od 2018 roku. Zajmuje się analizują spółek zagranicznych. Uważa, że pomimo postępującej automatyzacji i robotyzacji w branży inwestycyjnej, wciąż pozostaje miejsce dla jakościowej oceny niuansów modelów biznesowych i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw. Zdobywał doświadczenie w funduszach private equity (Waterland, CEE Equity Partners), a także zarządzał aktywami w jednej z największych grup hotelowych na świecie (AccorHotels). Miał także okazję pracować nad projektami doradztwa strategicznego oraz due diligence w ramach the Boston Consulting Group.

Jest absolwentem indywidualnych studiów na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także indywidualnych studiów na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii UW. W trakcie studiów założył jedno z największych czasopism artystycznych w Polsce "Jednorożec", a także był współorganizatorem pierwszej w historii Uniwersytetu Warszawskiego konferencji TEDx.

Zbigniew Porczyk
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

w Opoka TFI od 2022 roku, z rynkiem kapitałowym związany od 2010 roku. Skupia się na identyfikacji cykli sektorowych i selekcji spółek opierając się na analizie fundamentalnej. Uważa, że na rynku regularnie występują interesujące okazje, które mogą przynosić ponadprzeciętne zyski.

Pracował w działach analiz domów maklerskich Trigon (Dyrektor Działu Analiz) oraz Santander (Analityk).

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Posiada tytuł zawodowy CFA oraz Licencję Doradcy Inwestycyjnego.