Opoka Ultra banner

Opoka Ultra to zmiana sposobu myślenia o absolutnej stopie zwrotu.
Akceptujemy znacznie większe ryzyko, by móc zarobić więcej w dłuższym terminie.
Stosujemy strategię multiasset.

Portfel Opoka Ultra

Opoka Ultra to bardzo aktywnie zarządzany subfundusz, działający w ramach Opoka Omega FIZ. Wykorzystuje pomysły inwestycyjne realizowane w innych portfelach Opoki, często podejmując dużo wyższe ryzyko poprzez większe pozycje w portfelu i znaczną tolerancję na straty na poszczególnych pozycjach.

Jak działa Opoka Ultra?

Zaangażowanie
w instrumenty akcyjne i pochodne towarowe
od –150 do +150% (netto)
Aktywa,
w które inwestuje Ultra
  • Skoncentrowane pozycje w akcjach spółek
  • Futures – w celach zabezpieczających portfel akcji
  • Futures – w celach uzyskania ekspozycji na ryzyko akcji i surowców
  • ETFy - w celach uzyskania ekspozycji na ryzyko akcji i surowców
  • Środki płynne – depozyty, krótkoterminowe obligacje

Przykładamy szczególną wagę do płynności inwestycji. W przeciwieństwie do Opoka Alfa zarządzający w Ultra traktują złoto jak każde inne aktywo – subfundusz może go nie mieć w ogóle.

Cele zarządzających Ultra
w różnych scenariuszach rynkowych

SILNA HOSSA

Cel:

maksymalna alokacja

UMIARKOWANA Hossa

Cel:

alokacja, trafna selekcja

Brak trendu rynkowego

Cel:

selekcja rynków,
spółek i sektorów

BESSA / KRACH

Cel:

krótka pozycja
ekspozycja na metale szlachetne

ULTRA NIE JEST SUBFUNDUSZEM NISKIEJ ZMIENNOŚCI

Opoka Ultra - Fakty

Start funduszu
styczeń 2015
Typ funduszu
Absolutna stopa zwrotu Multi Asset
Aktywa
21,7 mln zł (kwiecień 2017)
Min. wartość inwestycji
równowartość 40 tys. EUR
Wycena
raz w miesiącu
Wykup
raz w miesiącu
Highwatermark
tak
Opłata za nabycie
max 3%
Opłata za zarządzanie
stała 2,5%, zmienna 20% od 0% po przekroczeniu 10% p.a.
Opłata za wykup
brak

Czego nie ma w subfunduszu
Opoka Ultra?

Nie inwestujemy w produkty strukturyzowane, wierzytelności, nieruchomości, obligacje korporacyjne oraz inwestycje na rynku niepublicznym (poza pre-IPO). Wychodzimy z założenia, że nabycie niepłynnych aktywów nie mieści się w kategorii aktywnego inwestowania.

Jak powstała koncepcja Ultra?

W ofercie Opoka TFI chcieliśmy mieć rozwiązanie, które w zamian za zaakceptowanie wyższego ryzyka inwestycyjnego da możliwość generowania znacząco wyższych stóp zwrotu. W zarządzaniu Ultrą położyliśmy mniejszy nacisk na ograniczenie zmienności wyników portfela, co jest dla nas bardzo istotnym parametrem w przypadku Opoka Alfa i Neutral. Poprzez podwyższenie ryzyka możemy w pełni wykorzystać umiejętności naszego zespołu w wyszukiwaniu atrakcyjnych aktywów, ale nieuchronne może być częstsze występowanie strat.

Opoka Ultra - Statystyki

Średniomiesięczny wynik
0.83%
Przeciętny zysk miesięczny
2.51%
Przeciętna strata miesięczna
-2.33%
% miesięcy zyskownych
64.4
% miesięcy stratnych
32.2
Liczba wszystkich okresów
28

Wyniki

WYNIK %IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIYTD
20150.002.100.443.250.95-4.051.42-4.02-0.393.59-1.53-2.20-0.79
2016-3.632.693.792.15-1.87-1.872.362.940.113.26-1.456.0215.00
20174.372.310.393.0510.47

Wyniki