Fundusz wspomagany algorytmicznie
 • ALGORYTMICZNOŚĆ

  Analizujemy dane z kilku tysięcy instrumentów finansowych na bieżąco. Wynajdujemy spółki warte uwagi.

 • Konsekwencja

  W sposób pozbawiony emocji algorytmy sondują sytuację rynkową i wskazują kierunek. Nie ulegają panice ani euforii.

 • Zasięg / Dywersyfikacja

  Szeroki zakres rynków zagranicznych: akcje europejskie, azjatyckie, amerykańskie i polskie. Instrumenty futures na indeksy i złoto oraz główne pary walutowe. W portfelu znajdować się może do 150 instrumentów.

 • DOŚWIADCZENIE

  Algorytmy są zapisem realnej wiedzy zarządzających. Tworzymy je przez rygorystyczny proces testów i modyfikacji.

 • Technologia

  Algorytmy stworzone wewnątrz Opoka TFI. Od podstaw stworzyliśmy dedykowaną infrastrukturę informatyczną.

O funduszu

Wspomagany
algorytmicznie
Stosowane algorytmy zbierają, filtrują i analizują dane ponad 8500 instrumentów finansowych na kilkunastu rynkach, w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
Realne
doświadczenie
Algorytmy wspomagające fundusz powstały na bazie realnego doświadczenia zarządzających, przekutego w zautomatyzowane sposoby postępowania. Przed wdrożeniem programy są wielokrotnie testowane i modyfikowane.
Selekcja
rynkowa
Część algorytmów służy selekcji rynkowej — wyszukaniu spośród bazy danych spółek najbardziej perspektywicznych o ponadprzeciętnym prawdopodobieństwie wzrostu.
Alokacja
Pozostałe służą alokacji — sondują rynek, sugerując większe niż zwykle zaangażowanie w hossie, zmniejszoną alokację na rynku płaskim, aż do netto pozycji short podczas bessy.
Start funduszu
styczeń 2017
Typ funduszu
Absolutna stopa zwrotu Ilościowy
Aktywa
11.8 mln zł (grudzień 2017)
Min. wartość inwestycji
równowartość 40 tys. EUR
Wycena
raz w miesiącu
Wykup
raz na miesiąc
Highwatermark
tak
Opłata za nabycie
max 2%
Opłata za zarządzanie
stała 2,5%, zmienna 20% od 0%
Opłata za wykup
brak

Wyniki

Aktualny portfel

31 Styczeń 2017

Ekspozycja walutowa

31 Styczeń 2017

Ekspozycja geograficzna

31 Styczeń 2017

Podział wedle kapitalizacji

31 Styczeń 2017
 

Zaangażowanie sektorowe

31 Styczeń 2017
 

Stopa zwrotu

Statystyka modelu

Siły relatywne, wybicia kursu z okresów konsolidacji, sezonowość i powrót do średniej — to najważniejsze zjawiska rynkowe, które wykorzystujemy w Quancie. W procesie tworzenia i selekcji algorytmów ważne jest staranne przetestowanie i odfiltrowanie tych strategii, które nie działają, ale też tych, których wyniki mogą być przeszacowane i niemiarodajne.

Poniżej prezentujemy wyniki backtestu dla modelu skonstruowanego na danych z lat 2002-2015. Test out-of-sample obejmuje zakres od początku stycznia 2015 do końca października 2017.

Liczba transakcji
560
Liczba transakcji ZYSKOWNYCH
338 (60.36%)
Liczba transakcji STRATNYCH
222 (39.64%)
Przeciętny zysk / przeciętna strata
27.7% / -9.8%
Max zysk / max strata
372.5% / -78.3%
Profit factor
4.33
Wynik unormowany rocznie (CAGR)
7.89%
Maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown)
-6.11%
Sharpe (liczony dla wyników miesięcznych)
0.35
Sortino (liczone dla wyników miesięcznych)
0.90

Rozkład wyników
poszczególnych transakcji

Wyniki modelowe, Test Out-Of-Sample
dane od 2015-01-01 do 2017-10-31

W procesie dopasowania modelu ważne jest, by dane były odpowiednio wysokiej jakości, by było ich wystarczająco dużo, ale też aby oddzielić szum losowy od sygnału, unikając w ten sposób overfittingu. Prowadzi to do efektu w uczeniu maszynowym nazywanym bias-variance tradeoff — wyboru między modelem najlepiej dopasowanym, ale też najmniej obciążonym losowością danych.

Wybierz wykres:
Czas
Najlepsze inwestycje
Najbardziej zmienne
Najsłabsze
Wszystkie spółki
Wynik

Unormowane wykresy inwestycji

Wyniki modelowe, Test Out-Of-Sample
dane od 2015-01-01 do 2017-10-31

Zespół

Maciej Żukowski
WICEPREZES ZARZĄDU OPOKA TFI

wiceprezes zarządu i zarządzający aktywami w Opoka TFI od 2008 roku. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest specjalistą w zakresie makroekonomii Polski i Europy, analizuje politykę NBP, ECB, FED, zajmuje się też analizą rynku metali szlachetnych i surowców, akcji rynków rozwiniętych i wschodzących. W skali mikro najbardziej interesują go spółki z segmentu nowych technologii. Jego zdaniem firmy te zmieniają rzeczywistość i oferują największy potencjał.

Sprawował funkcję prezesa zarządu Funduszu Mistral, podmiotu działającego w obszarze private equity, pełnił funkcję wiceprezesa BWE Asset Management, a po przejęciu spółki przez grupę PZU oraz zmianie firmy na PZU Asset Management zajmował stanowisko dyrektora działu analiz oraz kierował wydziałem zarządzania portfelem akcji PZU S.A. Wcześniej zarządzał polskimi i zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi w grupie ABB Investment przekształconej w SEB TFI, pracował też w dziale bankowości inwestycyjnej w Domu Maklerskim Penetrator (obecnie Dom Maklerski Trigon), zajmując się doradztwem dla firm w zakresie pozyskiwania kapitału.

Jest absolwentem kierunku Ekonometria i Statystyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Grzegorz Link
ANALITYK

od czerwca 2014 r. w Opoka TFI odpowiada za rozwój działu algorytmicznego. Jest analitykiem inwestowania ilościowego i programistą C++.

Na rynku finansowym inwestuje aktywnie od 2007 roku. W latach 2010-2014 współtworzył startup inwestycyjny skupiony​ na rynku instrumentów pochodnych. Jego największym zainteresowaniem jest systematyczny, zautomatyzowany trading.

W 2013 roku ukończył studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w fizyce teoretycznej cząstek elementarnych. W październiku 2014 r. rozpoczął pracę nad doktoratem z metod fizyki w ekonomii. Prowadzi badania nad mikrostrukturą rynku transakcji giełdowych, losowością rynku, występowaniem anomalii cenowych oraz nad dynamiką rozwoju i pękania baniek spekulacyjnych.

Jego​ celem jest zrozumienie i ścisłe ujęcie wybranych procesów rynkowych oraz budowa narzędzi ostrzegawczych i badających aktualną sytuację rynkową.

Artykuły