OPOKA VENTURES to zespół wyodrębniony z OPOKA TFI, odpowiedzialny za inwestycje PE realizowane dla funduszy zarządzanych przez OPOKA TFI na polskim rynku.

OPOKA VENTURES pozyskuje projekty inwestycyjne finansowane z prywatnych pieniędzy rodziny Duda, założycieli Duda Holding, w skład którego wchodzą spółki działające głównie w obszarach: rolnictwa, finansów, motoryzacji, rynku nieruchomości oraz produkcji przemysłowej i przetwórstwa, m.in. stali.

Współpraca z nami

Elastyczność
 • Inwestycje realizowane poprzez podwyższenie kapitału, wykup akcji lub udziałów, w uzasadnionych przypadkach również z udziałem długu.
 • Struktura transakcji satysfakcjonująca dla obu stron.
Szybkość
decyzji
 • Zarówno w momencie dokonywania inwestycji, jak i w trakcie zarządzania spółkami portfelowymi.
 • Możliwa dzięki prostej strukturze decyzyjnej.
Wiarygodność
 • Projekty pozyskiwane dla funduszy zarządzanych przez OPOKA TFI, podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Działania OPOKA VENTURES są w pełni transparentne.
 • Posiadamy najwyższe standardy bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Profil Inwestycyjny

IDEA INWESTYCYJNA

Wyszukiwanie perspektywicznych spółek z dużym potencjałem wzrostu wartości, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Korzyści z wyboru takiej formy finansowania osiągają zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, jak i podmioty dojrzałe, które uzyskują możliwość znaczącego przyspieszenia procesu budowania wartości spółki.

Korzyści ze współpracy z inwestorem

 • Pozyskanie dodatkowych środków na dalszy rozwój.
 • Możliwość wykorzystania doświadczeń biznesowych zespołu inwestycyjnego.

Podstawowe kryteria inwestycyjne

 • region: Polska
 • sektory: technologiczne (IT, internet, telekomunikacja, media), atrakcyjne projekty z bardziej tradycyjnych branż (handlowa, produkcyjna, usługowa czy dóbr konsumpcyjnych), cleantech, nanotechnologie, biotechnologia
 • okres inwestycyjny: 1-5 lat
 • rodzaje przedsiębiorstw: SME (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) o obrotach rocznych nie przekraczających 100 milionów PLN
 • wartość inwestycji: 0,5-15 mln PLN

Jakich projektów szukamy

1

Projekty Venture Capital

2

Projekty Private Equity

3

Projekty Distressed Assets

1

Projekty Venture Capital

Potencjalny cel inwestycyjny:

Spółki posiadające atrakcyjny i unikalny model biznesowy,
Podmioty działające w szybko rozwijających się sektorach, optymalnie z dużymi barierami wejścia.

Co oferujemy:

 • Środki na dalszą ekspansję, zwiększenie mocy produkcyjnych i finansowanie rozwoju produktu lub kapitału obrotowego.
 • Wiedzę, doświadczenie i współudział w procesie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Korzyści ze współpracy z inwestorem finansowym:

 • Inwestycja w kapitał przekładająca się na wspólne z przedsiębiorcą ponoszenie ryzyka biznesowego.
 • OPOKA VENTURES nie jest inwestorem branżowym, będącym często bezpośrednim konkurentem przedsiębiorcy i jednocześnie ograniczającym znacząco opcje exit dla obecnych właścicieli.

Rodzaje inwestycji:

Faza
zasiewu

Młode, polskie, innowacyjne przedsiębiorstwa z bardzo dużym potencjałem, których atrakcyjność wynika z rozwijanej technologii lub pomysłu biznesowego.

Faza
ekspansji

Małe i średniej wielkości dynamicznie rozwijające się firmy, które poszukują kapitału na sfinansowanie ekspansji. Są to podmioty już funkcjonujące na rynku, mające sprawdzony model działania i generujące przychody oraz zyski przynajmniej na poziomie zysku operacyjnego.

2

Projekty Private Equity

Potencjalny cel inwestycyjny:

Podmioty rozwinięte, o silnej pozycji konkurencyjnej i stabilnej kondycji finansowej, które dzięki dodatkowemu kapitałowi mają szansę na znaczny wzrost wartości, wynikający np. z planowanych przejęć, poprawy wyników finansowych, czy restrukturyzacji.

Korzyści ze współpracy z inwestorem finansowym:

 • Dodatkowy kapitał umożliwiający skokową rozbudowę struktur organizacyjnych i technologicznych.
 • Możliwość zmaksymalizowania swojego potencjału rynkowego i osiągnięcia pozycji lidera branży.
 • Możliwość wykorzystania okazji rynkowej.

Rodzaje inwestycji:

Transkacje
wykupów

Nabywanie części firmy, najczęściej pakietu większościowego. Założyciele pozostają partnerami inwestora finansowego w spółce, licząc na wsparcie w płynnym procesie przejścia firmy do kolejnego etapu rozwoju (udział w tworzeniu strategii, odpowiednia polityka finansowa, doradztwo w procesach fuzji i przejęć). Często dodatkowym elementem transakcji jest dokapitalizowanie firmy.

Wykupy
managerskie

Wykupy akcji lub udziałów w spółce, w ścisłej współpracy z zespołem menedżerów, którzy mając przygotowaną strategię rozwoju i narzędzia jej realizacji, chcą mieć znacznie większy udział w sukcesie firmy. Nasze doświadczenie w branży finansowej pomaga we wspólnej z zarządem pracy nad podnoszeniem wartości spółki.

Wykup
lewarowany

Wiele prywatnych polskich firm, dzięki wykorzystaniu szans rynkowych, osiągnęło znaczną wartość. Zdarzają się też sytuacje wymagające szybkiej decyzji o sprzedaży rodzinnego biznesu, nawet jeśli wiąże się to z dyskontem. Motywy odsprzedaży firmy w całości mogą być różne: zdarzenia losowe, wybór nowej drogi życiowej, poświęcenie się działalności charytatywnej, realizacja innych pomysłów biznesowych. Poszukujemy takich inwestycji, widząc w nich potencjał dalszego rozwoju. Zakup firm o wysokiej wartości rynkowej wymagać może również pozyskania finansowania dłużnego dla zoptymalizowania uzyskiwanego przez inwestora finansowego zwrotu i możliwości zapłaty relatywnie wysokiej ceny.

3

Projekty distressed assets

Potencjalny cel inwestycyjny:

Spółki wyceniane poniżej wartości rynkowej, wynikającej najczęściej z trudnej sytuacji finansowej. Spółki takie muszą mieć solidne fundamenty, zdrowy model biznesowy i ugruntowaną pozycję rynkową oraz oferować atrakcyjne produkty bądź usługi.

Strategia działania:

Inwestycje te polegają na przejęciu kontroli nad podmiotami/aktywami i umożliwieniu rozwoju działalności operacyjnej w obszarach, które dają szanse na podniesienie wartości firmy. Proces tych zmian jest możliwy dzięki zapewnieniu dodatkowego kapitału, wsparciu organizacyjnemu oraz wdrożeniu nowej strategii.