Napisz do Nas

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe są zbierane przez OPOKA Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych, 00-103 Warszawa, ul. Królewska 18 („OPOKA TFI S.A.”, „Administrator”, „Towarzystwo”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Towarzystwa, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.opokatfi.pl. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Klauzuli Informacyjnej

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym, oświadczam, że:

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.

OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH S.A.
ul. Królewska 18
00 - 103 Warszawa
biuro [at] opokatfi.pl