Sejsmograf giełdowy

Sejsmograf giełdowy
14.06.2024

Sejsmograf giełdowy jest w swoim założeniu długoterminową miarą obrazującą kondycję globalnych rynków akcji. Łączy on ze sobą kilka wskaźników obejmujących między innymi: szerokości rynków akcji (trendy na wielu spółkach notowanych na danej giełdzie), spready kredytowe, krzywe procentowe.

Największą jego zaletą jest pokazywanie zanikającej płynności w zaawansowanych trendach wzrostowych rynków akcji. Spadki sejsmografu w kontekście hossy na rynkach akcji należy traktować jako mocne ostrzeżenie długoterminowe o możliwości odwrócenia trendu.

Ocena artykułu: 
Średnia ocena: 4.3 /5 (37 gł.)