Filozofia Inwestowania

Podejście
do ryzyka
  • Zawsze myślimy o ryzyku
  • Przy każdej decyzji inwestycyjnej zestawiamy potencjalny zysk z ryzykiem, które możemy podjąć
  • Niską płynność danego aktywa postrzegamy jako kluczowe ryzyko
Praca
analityczna
  • Formułujemy niezależne opinie i myślimy jak prywatny inwestor, a nie korporacja
  • Przy analizie poszczególnych spółek najważniejsza jest dla nas ich wartość fundamentalna
  • Przy ocenie innych inwestycji wykorzystujemy analizę międzyrynkową, sentymentu i techniczną
Absolutna
Stopa
Zwrotu
  • Generowana dla każdych warunków rynkowych
  • Nieskorelowana z żadnym benchmarkiem
  • Oparta o aktywa wyceniane na rynku publicznym

Informacje o Firmie

Opoka TFI – prywatne, niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych założone w 2007 roku. Firma zarządza wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, mającymi w swoich portfelach zarówno publiczne jak i niepubliczne aktywa. Oferta Opoka TFI skierowana jest do osób fizycznych i instytucji wykazujących się znaczącymi możliwościami finansowymi.

W ofercie Opoka TFI znajdują się następujące produkty:

1
fundusze Opoka One FIZ oraz Opoka FIZ skierowane do szerszej grupy zamożnych klientów,
2
fundusze zamknięte z aktywnym zarządzaniem dedykowane pojedynczym klientom,
3
fundusze zamknięte niepubliczne dedykowane pojedynczym klientom.

ZARZĄDZAJĄCY

W skład zespołu Opoka TFI wchodzą doświadczeni zarządzający, wielokrotnie realizujący najlepsze wyniki rynkowe w Polsce. Jest to jedyny zespół w kraju, który od 16 lat pracuje w formule absolutnej stopy zwrotu.

Akcjonariusze

Akcjonariuszami Opoka TFI są członkowie rodziny Duda, założyciele Duda Holding, w skład którego wchodzą spółki działające m.in.: na rynku finansowym, nieruchomości, motoryzacyjnym oraz w obszarze rolnictwa i przemysłu.

Rada Nadzorcza Opoka TFI S.A.

Maciej Duda - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marcin Duda - Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Duma - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Opoka TFI S.A.

Tomasz Tarczyński - Prezes Zarządu,
Jacek Michalczyk - Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Herczyk - Wiceprezes Zarządu.

Mecenat

Mecenas Instytutu Ludwiga von Misesa

Opoka TFI jest mecenasem Instytutu Ludwiga von Misesa. Instytut ufundowany we Wrocławiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej.

Mecenat nad książką "Niepoprawny politycznie przewodnik po kapitalizmie”

Opoka TFI objęła mecenatem książkę "Niepoprawny politycznie przewodnik po kapitalizmie” Roberta Murphy’ego. Na polskim rynku publikację wydał Instytut Ludwiga von Misesa. Jest to idealna lektura dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania wolnorynkowej gospodarki. Autor w przystępny i żartobliwy sposób przedstawia swoje tezy dotyczące m.in. rynku pracy czy systemu bankowego. W swojej książce Murphy porusza również kontrowersyjne zagadnienia, o które wciąż toczą spory zwolennicy wolnego rynku z etatystami. Ron Paul, wieloletni kongresmen i kilkukrotny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, określił przewodnik "bezcennym wstępem do wolnorynkowej ekonomii”.

Mecenat nad książką “Nadchodzi Osobliwość”

Opoka TFI została mecenasem książki pod tytułem "Nadchodzi Osobliwość" autorstwa Raya Kurzweila. Wydawcą jest Kurhaus Publishing. „Nadchodzi osobliwość” to esej najsłynniejszego piszącego wynalazcy i futurologa. Fascynująca opowieść o przyszłości człowieka, prezentująca tezę autora, iż przeznaczeniem naszej cywilizacji jest fuzja człowieka z maszyną. Autor, który od 2012 roku pełni funkcję dyrektora technicznego firmy Google, twierdzi, że w życiu nie ma przypadków, a jeśli coś jest dla nas zaskakujące, znaczy to, że nie odkryliśmy jeszcze wzoru owego zjawiska. Z tego powodu jego zaciekłym wrogiem jest Nassim Nicholas Taleb, który uważa, że są dziedziny życia, których nie da się odwzorować inżynieryjnie.

Dokumenty do pobrania