Czy mamy w Polsce fundusz hedgingowy?

Artykuły
26.05.2017

Hedge fund – fundusz hedgingowy jako termin określający wehikuły służące inwestowaniu alternatywnemu praktycznie w ogóle nie funkcjonuje w Polsce. Czyżby Polacy nie byli zainteresowani klasą aktywów, która dysponuje globalnie 3 bilionami USD aktywów?

Słowo hedge po angielsku oznacza żywopłot

 

Branża zarządzania aktywami w Polsce terminu fundusz hedgingowy nie używa w ogóle, co nie znaczy że w Polsce nie ma czegoś co wygląda i robi to co fundusz hedgingowy. Możemy się tylko domyślać dlaczego tak jest. Fundusz hedgingowy nie ma jasnej i jednej definicji. W zasadzie każdy fundusz inwestycyjny, który nie ma benchmarku, używa instrumentów pochodnych, krótkiej sprzedaży i dźwigni finansowej może zostać podciągnięty pod tą kategorię. Termin, który funkcjonuje w Polsce to natomiast "fundusze absolutnej stopy zwrotu" – czyli funduszy mających generować zyski niezależnie od warunków rynkowych. Według danych rynkowych IZFiA, aktywa tej grupy to 15,95 mld PLN na koniec kwietnia 2017 r., co stanowi 5,8% rynku funduszy w ogóle i blisko dwukrotnie więcej, gdy wyłączymy aktywa funduszy niepublicznych.

Czy absolutna stopa zwrotu równa się fundusz hedgingowy?

W USA fundusze hedgingowe nie są publiczne – do tego stopnia, że największe z nich nie posiadają nawet strony internetowej. Ich działalność nie podlega ścisłej regulacji prawnej. Z ich działalnością wiąże się też dość źle postrzegany publicznie wizerunek krwiopijców i bezwzględnych spekulantów. Z funduszami hedgingowymi w USA kojarzy też kilka spektakularnych upadków, by wymienić choćby Long Term Capital Management. Inny przykład hedge fund – Soros Fund Management, który zasłynął doprowadzeniem Bank of England do olbrzymich strat być może nie czymś, z którym warto być biznesowo kojarzonym wobec klientów detalicznych.

Grupa funduszy absolutnej stopy zwrotu, która zdobyła serca co dziesiątej złotówce inwestowanej w fundusze niededykowane w Polsce jest dość podobna do hedge funds pod względem prawnym. Dominują niepubliczne fundusze inwestycyjne, których rozwój nastąpił po 2011 roku, kiedy zliberalizowane zostały przepisy dotyczące tworzenia FIZ. Od grudnia 2011 nastąpił szybki rozwój opartych o rodzimy kapitał i polskich zarządzających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i zakończył de facto dominację zagranicznych grup kapitałowych afiliowanych z bankami lub firmami ubezpieczeniowymi na polskim rynku. Niepubliczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może być przeznaczony dla ograniczonej grupy inwestorów (do 149) przy barierze 40.000 EUR minimalnej wartości inwestycji.  Posiada on znacznie szersze możliwości inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte – może inwestować nawet na rynku niepublicznym, albo w nieruchomości. Polityka inwestycyjna takiego funduszu zapisana w statucie określa w co może on inwestować.

Wracając do tytułowego pytania – mamy w Polsce blisko 16 mld aktywów w funduszach, które są zainwestowane w czymś co w dużej mierze wygląda i działa jak fundusze hedgingowe. Branża zdecydowała się nie używać tego terminu, co należy uszanować. Gdyby ktoś jednak poszukiwał funduszy hedgingowych w Polsce, być może ma na myśli hasło absolutna stopa zwrotu.

Ocena artykułu: 
Średnia ocena: 4.8 /5 (12 gł.)