Jak zarabiamy?

  • W każdym roku kalendarzowym Fundusz zrealizował dodatnią stopę zwrotu.
  • Przez 27 kwartałów działalności Opoka One FIZ, polski rynek akcji zanotował 12 kwartałów z ujemną stopą zwrotu, podczas gdy Fundusz miał w tym samym czasie 4 takie kwartały.
  • W tym okresie Opoka One FIZ osiągnął wynik na poziomie 62,3%. Średnioroczna stopa zwrotu wyniosła 7,4%.
06-12.201020112012201320142015201601-03.2017
5,8%10,9%6,7%1,6%3,6%4,3%12,0%5,5%
  • Alokacja środków w różne klasy aktywów, jednocześnie po stronie long (długiej) i short (krótkiej).
  • Oczekujemy, że realizowana co roku stopa zwrotu będzie zawierać się w przedziale 5-20%.
  • Kluczowa zasada ochrony wpłaconego przez klientów kapitału, w przypadku niekorzystnej koniunktury na rynkach finansowych.

Struktura portfela

1

akcje firm

2

instrumenty pochodne na indeksy giełdowe

3

ETF-y sektorowe na rynku akcji

4

metale szlachetne i przemysłowe

5

instrumenty bezpieczne

kluczowe kompetencje
Strategia rynkowa, analiza międzyrynkowa, selekcja spółek
ryzyko
W zależności od decyzji zarządzających - od niskiego do wysokiego

Wyniki

data wyceny wycena (zł) zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka One FIZ 31.03.2017 162.35 5.54% 8.89% 11.60% 62.35% 5.54%