• Alokacja środków w akcje i instrumenty akcyjne jednocześnie po obu stronach rynku, długiej (long) i krótkiej (short).
  • Oczekujemy, że realizowana co roku stopa zwrotu będzie zawierać się w przedziale 5-15%.
  • Stopa odniesienia wynosi 8% w skali roku.

Struktura portfela

Schemat przedstwiający strukture portfela subfunduszu Opoka Neutral
kluczowe kompetencje
Selekcja spółek
ryzyko
Wysokie

Wyniki

OPOKA OMEGA FIZ data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka neutral 31.03.2017 117.74 -0.37% 2.52% 5.78% 17.74% 0.77%