• Alokacja środków w akcje i instrumenty akcyjne jednocześnie po obu stronach rynku, długiej (long) i krótkiej (short).
  • Oczekujemy, że realizowana co roku stopa zwrotu będzie zawierać się w przedziale 5-15%.
  • Stopa odniesienia wynosi 8% w skali roku.

Struktura portfela

Schemat przedstwiający strukture portfela subfunduszu Opoka Neutral
kluczowe kompetencje
Selekcja spółek
ryzyko
Wysokie

Wyniki

OPOKA OMEGA FIZ wycena (zł) 31.01.2017 zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od ceny emisyjnej cena emisyjna (zł)
Opoka neutral 118.08 1.06% 1.61% 3.66% 6.55% 18.08% 100.00