• Alokacja środków w różne klasy aktywów jednocześnie po obu stronach rynku, długiej (long) i krótkiej (short).
  • Oczekujemy, że realizowana co roku stopa zwrotu będzie zawierać się w przedziale 5-20%.
  • Kluczowa zasada ochrony wpłaconego przez klientów kapitału, w przypadku niekorzystnej koniunktury na rynkach finansowych.

Struktura portfela

1

akcje firm

2

instrumenty pochodne na indeksy giełdowe

3

ETF-y sektorowe na rynku akcji

4

metale szlachetne i przemysłowe

5

instrumenty bezpieczne

kluczowe kompetencje
Strategia rynkowa, analiza międzyrynkowa, selekcja spółek
ryzyko
W zależności od decyzji zarządzających - od niskiego do wysokiego

Wyniki

OPOKA OMEGA FIZ data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka Alfa 31.03.2017 116.25 0.41% 6.94% 8.81% 16.25% 4.02%