• Alokacja środków w różne klasy aktywów jednocześnie po obu stronach rynku, długiej (long) i krótkiej (short).
  • Oczekujemy, że realizowana co roku stopa zwrotu będzie zawierać się w przedziale 5-20%.
  • Kluczowa zasada ochrony wpłaconego przez klientów kapitału, w przypadku niekorzystnej koniunktury na rynkach finansowych.

Struktura portfela

1

akcje firm

2

instrumenty pochodne na indeksy giełdowe

3

ETF-y sektorowe na rynku akcji

4

metale szlachetne i przemysłowe

5

instrumenty bezpieczne

kluczowe kompetencje
Strategia rynkowa, analiza międzyrynkowa, selekcja spółek
ryzyko
W zależności od decyzji zarządzających - od niskiego do wysokiego

Wyniki

OPOKA OMEGA FIZ wycena (zł) 31.01.2017 zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od ceny emisyjnej cena emisyjna (zł)
Opoka Alfa 114.31 2.28% 2.85% 5.57% 9.05% 14.31% 100.00