Analizy

Podobne warunki rynkowe do obecnych widzieliśmy w 1999/2000 roku. Co z tego może wynikać dla układu sił na rynkach finansowych w roku 2017?

Listy inwestorskie

Szanowni Inwestorzy Nowy Rok zaczynamy od podziękowania za Państwa zaufanie. Rok 2016 był dobry dla Opoki, osiągnęliśmy założone cele inwestycyjne. Żaden z naszych funduszy nie przyniósł straty, a...

Artykuły

Nikogo pewnie nie zdziwi stwierdzenie, że polityka ma olbrzymi wpływ na obecny kształt polskiego rynku akcji. Jednak nasz kraj to tylko wycinek większej całości, gdzie w wielu miejscach pojawiają się...

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa