Analizy

Podobne warunki rynkowe do obecnych widzieliśmy w 1999/2000 roku. Co z tego może wynikać dla układu sił na rynkach finansowych w roku 2017?

Listy inwestorskie

Szanowni Inwestorzy Nowy Rok zaczynamy od podziękowania za Państwa zaufanie. Rok 2016 był dobry dla Opoki, osiągnęliśmy założone cele inwestycyjne. Żaden z naszych funduszy nie przyniósł straty, a...

Artykuły

Parkiet przepuścił przez sito fundusze absolutnej stopy zwrotu. Efektem jest nominacja do nagrody Parkietu Byki i Niedźwiedzie dla Opoki. "Klasą samą w sobie w kategorii funduszy absolutnej stopy...

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa