Artykuły

Nikogo pewnie nie zdziwi stwierdzenie, że polityka ma olbrzymi wpływ na obecny kształt polskiego rynku akcji. Jednak nasz kraj to tylko wycinek większej całości, gdzie w wielu miejscach pojawiają się...

Listy inwestorskie

Szanowni Inwestorzy   Nie pozostaje nam nic innego, niż zacząć ten list od bon motu znanego pisarza:   Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje Parlament – Mark Twain...

Artykuły

Towarzystwo specjalizujące się w zamkniętych rozwiązaniach alternatywnych rozszerza zespół, wprowadza zmiany w funduszach i rozbudowuje sieć dystrybucji.

Najlepsze wyniki

Zmiana od początku roku
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Zmiana od początku roku
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa