Artykuły

Harold Edwin Hurst, niepozorny brytyjski inżynier, pochodzący jeszcze z XIX wieku, a pracujący jako hydrolog przez większą część wieku XX, powinien dziś być bohaterem dla wszystkich współczesnych...

Artykuły

Powiedzieć, że ostatnich kilkanaście miesięcy nie było dla spółek energetycznych łaskawe, to tak jakby nic nie powiedzieć. Łączny udział PGE, Enei, Energi i Tauronu w indeksie WIG 20 wyniósł na...

Sejsmograf giełdowy

Sejsmograf giełdowy jest w swoim założeniu długoterminową miarą obrazującą kondycję globalnych rynków akcji. Łączy on ze sobą kilka wskaźników obejmujących między innymi: szerokości rynków akcji (...

Najlepsze wyniki

Zmiana za 12 miesięcy
10.34%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Neutral

Zmiana od początku roku
6.46%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa