• Alokacja środków w akcje i instrumenty akcyjne jednocześnie po obu stronach rynku, długiej (long) i krótkiej (short). Zaangażowanie netto (long minus short) wynosi minimum 70%.
  • Realizowana co roku stopa zwrotu może ulegać bardzo dużym wahaniom.

Struktura portfela

Schemat przedstwiający strukture portfela subfunduszu Ultra
kluczowe kompetencje
Selekcja spółek, selekcja rynków akcyjnych
ryzyko
Bardzo wysokie

Wyniki

OPOKA OMEGA FIZ wycena (zł) 31.01.2017 zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od ceny emisyjnej cena emisyjna (zł)
Ultra 119.08 4.37% 9.06% 16.06% 24.55% 19.08% 100.00