• Alokacja środków w akcje i instrumenty akcyjne jednocześnie po obu stronach rynku, długiej (long) i krótkiej (short).
  • Realizowana co roku stopa zwrotu może ulegać bardzo dużym wahaniom.

Struktura portfela

Schemat przedstwiający strukture portfela subfunduszu Ultra
kluczowe kompetencje
Selekcja spółek, selekcja rynków akcyjnych
ryzyko
Bardzo wysokie

Wyniki

OPOKA OMEGA FIZ data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Ultra 31.03.2017 122.30 0.39% 15.66% 20.02% 22.30% 7.20%