Opoka Omega FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, wykorzystującym różnorodne, innowacyjne na polskim rynku strategie bazujące na doświadczeniu zespołu zarządzającego Opoka TFI.

SUBFUNDUSZE OPOKA OMEGA

subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, różne klasy aktywów
subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, akcje
subfundusz agresywny, obie strony rynku - long/short, akcje
subfundusz wspomagany przez algorytmy, obie strony rynku - long/short, akcje

Dlaczego Opoka Omega?

1
Zarządzający wykorzystują obie strony rynku (long/short).
2
Opłaty ponoszone na rzecz TFI są konkurencyjne i przejrzyste.
3
Zarządzający inwestują w Fundusz własne środki.
4
Fundusz jest zarządzany przez zespół pracujący w formule total return od dziewięciu lat.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

Wyniki

Najnowsze wyniki

OPOKA OMEGA FIZ data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka Alfa 31.03.2017 116.25 0.41% 6.94% 8.81% 16.25% 4.02% Więcej
Opoka neutral 31.03.2017 117.74 -0.37% 2.52% 5.78% 17.74% 0.77% Więcej
Ultra 31.03.2017 122.30 0.39% 15.66% 20.02% 22.30% 7.20% Więcej
Quant 31.03.2017 103.06 -0.86% 3.06% Więcej