Opoka Omega FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, wykorzystującym różnorodne, innowacyjne na polskim rynku strategie bazujące na doświadczeniu zespołu zarządzającego Opoka TFI.

SUBFUNDUSZE OPOKA OMEGA

subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, różne klasy aktywów
subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, akcje
subfundusz agresywny, obie strony rynku - long/short, akcje
subfundusz wspomagany przez algorytmy, obie strony rynku - long/short, akcje

Dlaczego Opoka Omega?

1
Zarządzający wykorzystują obie strony rynku (long/short).
2
Opłaty ponoszone na rzecz TFI są konkurencyjne i przejrzyste.
3
Zarządzający inwestują w Fundusz własne środki.
4
Fundusz jest zarządzany przez zespół pracujący w formule total return od dziewięciu lat.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

Wyniki

Najnowsze wyniki

OPOKA OMEGA FIZ wycena (zł) 31.01.2017 zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od ceny emisyjnej cena emisyjna (zł)
Opoka Alfa 114.31 2.28% 2.85% 5.57% 9.05% 14.31% 100.00 Więcej
Opoka neutral 118.08 1.06% 1.61% 3.66% 6.55% 18.08% 100.00 Więcej
Ultra 119.08 4.37% 9.06% 16.06% 24.55% 19.08% 100.00 Więcej
Quant 100.75 0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 100.00 Więcej