Karty podstawowe

Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie posiada benchmarku. Wynik inwestycyjny netto (po odliczeniu wynagrodzenia Towarzystwa oraz pozostałych kosztów Funduszu).

 

Roczna stopa zwrotu

 

 

 
Nazwa użytkownika witryny Opoka TFI.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.