Opoka Omega Fiz banner

Opoka Omega FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
wykorzystującym różnorodne, innowacyjne na polskim rynku strategie,
bazujące na doświadczeniu zespołu zarządzającego Opoka TFI.

SUBFUNDUSZE OPOKA OMEGA

subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, różne klasy aktywów
subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, akcje
subfundusz absolutnej stopy zwrotu, obie strony rynku - long/short, różne klasy aktywów
subfundusz wspomagany przez algorytmy, obie strony rynku - long/short, akcje

Dlaczego Opoka Omega?

1
Zarządzający wykorzystują obie strony rynku (long/short).
2
Opłaty ponoszone na rzecz TFI są konkurencyjne i przejrzyste.
3
Zarządzający inwestują w Fundusz własne środki.
4
Fundusz jest zarządzany przez zespół pracujący w formule absolute return od dziesięciu lat.

Wyniki

Najnowsze wyniki

OPOKA OMEGA FIZ data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka Alfa 28.04.2017 116.92 0.58% 5.20% 9.47% 16.92% 4.62% Więcej
Opoka neutral 28.04.2017 117.30 -0.37% 0.94% 5.13% 17.30% 0.39% Więcej
Opoka Ultra 28.04.2017 126.03 3.05% 15.42% 21.08% 26.03% 10.47% Więcej
Opoka Quant 28.04.2017 104.96 1.84% 4.96% Więcej