W jakie fundusze warto inwestować?

Artykuły
09.10.2017

Największe aktywo firmy zarządzającej aktywami, zwłaszcza niezależnej jak Opoka TFI to track record – czyli historyczne wyniki. Zespół inwestycyjny i strategia sprawdzona w jak najtrudniejszych warunkach – o ile kiedykolwiek są one łatwe. Hossa, bessa, krach, hiperbola, panika, euforia. To dopiero one pokazują ile warte są słowa, które mówimy Inwestorom.

W tym roku Opoka TFI obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Jest to ten sam zespół rozwijany od początku o dodatkowe osoby. Obecny 5-osobowy skład zarządzających przeżył przez 10 lat tylko jedną zmianę zarządzającego, co nawet jak na światowe warunki jest rzeczą unikalną.

Naszym największym aktywem jest zespół i wypracowany przez niego track record. Powstała w 2007 roku na szczycie hossy firma do 2010 r. nie pokazywała wyników na zewnątrz – tutaj musi wystarczyć nasz komentarz, że sobie wtedy poradziliśmy. Od 8 czerwca 2010 r. publikujemy wyniki naszego najstarszego funduszu – Opoka One FIZ, którego strategii i wynikom chcemy poświęcić ten tekst. Opoka One FIZ w żadnych roku kalendarzowym nie poniósł straty, zarabiając przez 7 lat +61,94%, co daje średnioroczny wynik +6,64%. Pozostawiamy inwestorom odpowiedź na pytanie w jakie fundusze inwestować, zamiast haseł marketingowych przedstawiamy dzisiaj statystyki naszych funduszy.

Strategia Opoka One FIZ

Opoka One FIZ to warsztat inwestycyjny Opoki w pigułce. Jego strategia jest obecnie niemal identyczna co Opoka Alfa FIZ – niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego otwartego na nowe aktywa. Fundusz Opoka One FIZ przy obecnych aktywach ok. 55 mln zł jest zamknięty na nowe wpłaty i takim pozostanie w przyszłości. W przyszłości wyniki Opoka Alfa FIZ i Opoka One FIZ nie będą się zasadniczo różniły.

Opoka One FIZ i Opoka Alfa to strategia multi-asset oparta o polskie akcje (zarówno long jak i short), aktywnie zarządzana część zawierająca ETF dające ekspozycję na kurs złota w PLN jak i aktywnie zarządzany portfel futures na indeksy i towary.

Garść statystyk

 

29 kwartałów do analizy

Opoka ONE FIZ daje nam spory materiał do analizy wyników  29 kwartałów. Przyjrzyjmy się jego rezultatom w zestawieniu ze stopami zwrotu aktywów, które zarządzający wykorzystywali do budowy portfela, a więc mogły mieć potencjalnie wpływ na jego wyniki.

Statystyki, z których jesteśmy dumni warto uzupełnić o najważniejszą miarę ryzyka dla inwestorów w fundusz absolutnego zwrotu – największe obsunięcie kapitału. Najwyższą kwartalną stratę i jednocześnie największe obsunięcie kapitału Opoka One miał w II kwartale 2013 (-3,86%). Obok prezenrujemy rozkład wyników kwartalnych.

Wyniki w zestawieniu z kluczowymi indeksami i kursem złota w PLN

 

Zestawienie kwartalnych wyników z indeksami pozwala wyciągnąć wiele wniosków co do historycznych zdolności zarządzających Opoki. Na pewno zarządzającym udawało się osiągać najlepsze wyniki na podwyższonej zmienności rynków. To logiczne – wtedy kiedy jest duża zmienność, teoretycznie najwięcej jest potencjalnych okazji do zarobku (oczywiście też do poniesienia strat). Najlepszy kwartalny wynik osiągnięto wtedy, kiedy zakres wahań WIG wynosił  35,9% (różnica pomiędzy maksymalnym a minimalnym poziomem indeksu). W miesiącach gdy zmienność przekraczała 15% Opoka One FIZ też miała dobre – lub bardzo dobre wyniki.

Największe kwartalne straty natomiast osiągane były bądź przy niskiej zmienności indeksów, bądź spektakularnych spadkach cen złota (kruszec stracił 21,5% w II kwartale 2013 r.).

Jak oceniać fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu?

Fundusze bez benchmarku można ocenić tylko na podstawie wyników historycznych. Co więcej, nie są one żadną gwarancją podobnych wyników w przyszłości. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte czy Otwarte inwestujące w formule absolutnej stopy zwrotu zazwyczaj nie mają benchmarku, co powoduje, że nie można w nie inwestować chcąc mieć ekspozycję na konkretny rynek, indeks czy klasę aktywów. To ekspozycja na konkretnego zarządzającego i jego umiejętności.

Opoka Alfa, Ultra, Neutral i Quant

Fundusze Opoka Alfa, Ultra, Neutral i Quant, które są dostępne obecnie w emisjach niepublicznych, publikują wyniki co miesiąc, dając jeszcze więcej materiału do analizy niż Opoka One FIZ. Ich historia jest jednak znacznie krótsza – przeżyły tylko jeden wyraźny okres spadków – maj 2015 – styczeń 2016), z najbardziej nerwowymi miesiącami sierpniem i wrześniem 2015 i grudniem 2015/styczniem 2016. Statystyki wszystkich funduszy publikujemy na bieżąco na ich stronach. Załączamy wyniki naszych funduszy na tle indeksów – analizą zajmiemy się w następnych artykułach.

 

Ocena artykułu: 
Średnia ocena: 4.5 /5 (2 gł.)