Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu CP Balanced Equity w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Inne
24.08.2021

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2021 R. O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU CP BALANCED EQUITY W RAMACH CP FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIETEGO

Niniejszym, Opoka TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu CP Balanced Equity („Subfundusz”), utworzonego w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFi 1012 („Fundusz”).

Podstawą rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu jest wystąpienie przesłanki wskazanej w punkcie I.29.7.4 statutu Funduszu, tj. zbycie wszystkich lokat, wchodzących w skład portfela Subfunduszu.

Ocena artykułu: 
Średnia ocena: 5 /5 (1 gł.)