Fundusz inwestycyjny zamknięty to bardzo korzystna forma umiejscowienia w jednej strukturze różnorodnych aktywów, rozproszonych zarówno pod względem branżowym, jak również geograficznym. To propozycja dla właścicieli firm i przedsiębiorców zarządzających strukturami biznesowymi pozwalająca efektywnie zarządzać majątkiem, w tym korzystając z ustawowego zwolnienia funduszy inwestycyjnych z podatku dochodowego (CIT).

Opoka TFI tworzy dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym fundusze aktywów niepublicznych, od 2007 r.
W ramach współpracy z nami oferujemy opiekę i elastyczność organizacji skupionej na zachowaniu relacji z Klientem.

Bezpieczeństwo

Aktywa funduszu inwestycyjnego są ustawowo wyłączone z majątku zarówno towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, jak również banku depozytariusza; fundusz, TFI, jak i bank depozytariusz są podmiotami licencjonowanymi i nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego;

Kontrola
nad własnym
majątkiem

Inwestor, poprzez statutowe organy funduszu, ma wpływ na jego funkcjonowanie - może kontrolować realizację celu inwestycyjnego funduszu i decydować o czasie jego trwania;

Elastyczność
i współpraca

Fundusz inwestycyjny zamknięty może inwestować w szerokie spektrum aktywów, poczynając od akcji i udziałów spółek, nieruchomości, obligacji a kończąc na różnego rodzaju instrumentach pochodnych; warunki współpracy, w tym koszty, są ustalane indywidualnie.