Wszystkie fundusze aktywnie zarządzane wykorzystują obie strony rynku (long/short).
Pracujemy w formule absolutnej stopy zwrotu.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

Najnowsze wyniki

Fundusz data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka Omega FIZ
Opoka Alfa 31.03.2017 116.25 0.41% 4.02% 8.81% 16.25% 4.02% Więcej
Opoka neutral 31.03.2017 117.74 -0.37% 0.77% 5.78% 17.74% 0.77% Więcej
Ultra 31.03.2017 122.30 0.39% 7.20% 20.02% 22.30% 7.20% Więcej
Quant 31.03.2017 103.06 -0.86% 3.06% 3.06% Więcej
Opoka One FIZ 31.03.2017 162.35 5.54% 11.60% 62.35% 5.54% Więcej