Wszystkie fundusze aktywnie zarządzane wykorzystują obie strony rynku (long/short).
Pracujemy w formule absolutnej stopy zwrotu.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

Najnowsze wyniki

Fundusz data wyceny wycena (zł) zmiana 1 m-c zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od początku działalności zmiana od początku roku
Opoka Omega FIZ
Opoka Alfa 28.02.2017 115.77 1.28% 5.93% 7.57% 15.77% 3.59% Więcej
Opoka neutral 28.02.2017 118.18 0.08% 3.51% 6.44% 18.18% 1.15% Więcej
Ultra 28.02.2017 121.83 2.31% 15.35% 24.09% 21.83% 6.78% Więcej
Quant 28.02.2017 103.95 3.18% 3.95% Więcej
Opoka One FIZ 30.12.2016 153.83 3.73% 12.01% 53.83% 0.00% Więcej