Wszystkie fundusze aktywnie zarządzane wykorzystują obie strony rynku (long/short).
Pracujemy w formule absolutnej stopy zwrotu.

Najlepsze wyniki

Stopa zwrotu za 2016 rok
15.00%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Ultra

Stopa zwrotu za 2016 rok
10.08%

Opoka Omega FIZ

Subfundusz Opoka Alfa

Najnowsze wyniki

OPOKA OMEGA FIZ wycena (zł) 31.01.2017 zmiana 1 m-c zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od ceny emisyjnej cena emisyjna (zł)
Opoka Alfa 114.31 2.28% 2.85% 5.57% 9.05% 14.31% 100.00 Więcej
Opoka neutral 118.08 1.06% 1.61% 3.66% 6.55% 18.08% 100.00 Więcej
Ultra 119.08 4.37% 9.06% 16.06% 24.55% 19.08% 100.00 Więcej
Quant 100.75 0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 100.00 Więcej
wycena (zł) 30.12.2016 zmiana 3 m-ce zmiana 6 m-cy zmiana 12 m-cy zmiana od ceny emisyjnej cena emisyjna (zł)
Opoka One FIZ 153.83 3.18% 3.73% 12.01% 53.83% 100.00 Więcej